KYSTEN – veien mot Europa

Tema for årets stevne er «KYSTEN – veien mot Europa». Gjennom fire dager vil Kystlaget Salta skape en kystfest i havna og langs Moloveien i Bodø, både for stevnedeltakere, byens innbyggere og besøkende. Bodø har gjennom generasjoner vært knyttet mot og til havet. Målet med stevnet er å formidle kunnskap om kystens betydning for kontakten med Europa, kystkultur, fartøyvern og skape forståelse og interesse for verdien av kulturminnevernet på kysten.

Innseiling til stevnet i 2016