Verksted for barn


«Hus, reir og mat for sjøfugl og andre kreative innganger til å ta vare på Sjøfuglene.«

  • Barn 5 – 8 år – Fredag 19. juli kl 10.00 – 13.00 (Må komme sammen med en voksen)
  • Barn 8 – 14 år – lørdag 20. jul kl 10.00 – 13.00

Vi lærer hvordan vi kan hjelpe sjøfuglene i den sårbare hekketia.
Vi bygger ærfuglhus og måsekasser etter inspirasjon fra utstillinga «Sjøfuglarkivet på Heimvei.»
Vi mater fuglan på Beddingen i Bodø og lærer om hva slags mat de forskjellige sjøfuglene som bor der liker.
Vi lærer og rensker dun og lage leikefugler av leire.
Og vi lærer om hvorfor det er viktig å ta vare på sjøfuglene idag.

Verkstedholder er: Fuglevokter og kunstner Vibeke Emilie Steinsholm fra Vega i Nordland