Aktiviteter på havet

En del av de «faste» aktivitetene på et landsstevne er seilas i en eller annen form. Vi planlegger seilas på fredag under stevnet. I forkant av seilasen satser vi på at båtene som skal delta hilser Hurtigruta. Et tjuetalls tradisjonsbåter for fulle seil vil være en unik opplevelse for de reisende, og en flott mulighet til å vise fram våre båter.

Lørdag er det tid for defilering. En jury velger ute et representativt utvalg av båtene på stevnet til defilering langs «Løvoldkaia».

Vi jobber med en ro- konkurranse for de mindre båtene. Utfordringen ligger først og fremst i å få til en «bane» som ikke hindrer nyttetrafikken i havna, samtidig som konkurranse kan følges av publikum på land.

Jollestafett 2006

Egen klasse for joller er under planlegging. Den vi i så fall bli en mere show preget konkurranse der det viktigste blir å fullføre.