Markedsplassen

Salgsboder på markedsplassen:

 • Arctic Taste of Norway – Røykeri Laks
 • Hermod Stordal – Trearbeider
 • Arthur Johansen – Arthurs Tresmie
 • Tønnevold Agenturer – Klær
 • Loftoten Wool – Ull og produkter
 • Julie Wensell/Håvard Eggen – Kråkebollelamper og foto
 • Gunn Jorunn og Jan Steinsland – Lindebast
 • Yngve Olsen – Fiskeprodukter
 • Snekkerboden – Kniver og trearbeider
 • Husfliden – Såpe og souvenirer
 • Matnettverket Ækte Lokalmat Salten – Servering

Maritimt Håndverk

Andre