Kultur

Landsstevnet i Bodø vil tilby et allsidig kulturprogram med konserter, foredrag og utstillinger.

Sted for foredrag vil bli i litteratursalen i Stormen bibliotek og Molostua.

Litteratursalen
Molostua

Konserter finner sted ute på stevnescenen eller inne på Molostua.