Kultur

Landsstevnet i Bodø vil tilby et allsidig kulturprogram med konserter, foredrag og utstillinger.

Sted for foredrag vil for det meste bli i litteratursalen i Stormen bibliotek.

Litteratursalen

Konserter finner sted ute i stevneområdet eller inne på Molostua.