Utstillinger


Kvinnens sentrale rolle i fiskerbondesamfunnet
Jektefartsmuseet – buss t/r fredag 19. juni

Velkommen til Jektefartsmuseets temporære utstilling som gir dere et innblikk i kvinnens sentrale rolle i fiskerbondesamfunnet, og hvordan de spilte en vesentlig rolle i økonomien. Utstillingen fokuserer på tre hovedelementer:

  • Tekstiler
  • Båtrya
  • Redskaper

Utstillingen vil bestå av et mangfold av plagg som kvinner i fiskerbondesamfunnet brukte, og kaste lys på det tradisjonelle kvinnehåndverket knyttet til de gamle ryene som fiskerne brukte som sengetøy på jekta. Dere vil bli kjent med den betydelige mengden arbeid som ble lagt ned i produksjonen av matvarer – som for eksempel 42 kg. flatbrød og et imponerende antall votter som måtte stikkes for å møte behovet til de mange fiskerne.

Fredag 19. juli går det buss fra stevneområdet t/r Jektefartsmuseet:

Fra sentrumFra Jektefartsmuseet
12:0012:15
12:3012:45
13:0013:15
13:30Pause
PausePause
Pause14:30
14:4515:00
15:1515:30
15:4516:00
16:4516:30

Nordlandsbåten – en felles kulturarv
Stevneområdet

Utstillingen består av ni bilder som er plassert i stevneområdet. De er store, fra 100×267 cm til 100×67 cm og er basert på foredraget: Samisk båtbyggertradisjon
som Mariann Mathisen og Arne-Terje Sæther holder på fredag i Litteratursalen – Stormen Bibliotek.


Sjøfuglarkivet på heimvei

«Sjøfuglarkivet på heimvei» er en utstillingsturne langs Nordlandskysten, med MK Sjøfisk, fra Brønnøysund. Bilder og tekster som vises i utstillingen er hentet fra Sjøfuglarkivet / Sjøfuglprosjektet UiT Brattrein 1975-78.

Dette arkivet, som består av tusener av foto, intervjuer, transkripsjoner og skisser, ble laget av historiker Håvard Dahl Brattrein etter at han og fem andre forskere besøkte kyst-samfunn i Nord-Norge hvor de dokumenterte egg og dun sanking, ærfugl-røkt og også jakt og fangst av sjøfugler.
Utstillingen har og som mål å sette søkelys og perspektiv på dagens utfordrende situasjon for både folk og sjøfugler langs kysten. Vi ønsker å skape stolthet og tilhørighet rundt det å tilhøre en gammel kystkultur knytta til sanking, høsting og gjensidighet i forholdet mellom folk, fugler og natur.
I Sjøfuglarkivet på heimvei inviterer vi også til verksteder for barn og unge rundt sjøfugllivet før og no. Det blir og en åpen formidling og dialog for alle som er interessert på de stedene som besøkes.  

Utstillinga Sjøfuglarkivet på heimvei er utvikla og designa av fuglevokter og kunstner Vibeke Steinsholm/ Vega og arkitekt Magnus Vågan/ Brønnøysund.