Utstillinger


Kvinnens sentrale rolle i fiskerbondesamfunnet
Jektefartsmuseet – buss t/r fredag 19. juni

Velkommen til Jektefartsmuseets temporære utstilling som gir dere et innblikk i kvinnens sentrale rolle i fiskerbondesamfunnet, og hvordan de spilte en vesentlig rolle i økonomien. Utstillingen fokuserer på tre hovedelementer:

  • Tekstiler
  • Båtrya
  • Redskaper

Utstillingen vil bestå av et mangfold av plagg som kvinner i fiskerbondesamfunnet brukte, og kaste lys på det tradisjonelle kvinnehåndverket knyttet til de gamle ryene som fiskerne brukte som sengetøy på jekta. Dere vil bli kjent med den betydelige mengden arbeid som ble lagt ned i produksjonen av matvarer – som for eksempel 42 kg. flatbrød og et imponerende antall votter som måtte stikkes for å møte behovet til de mange fiskerne.

Fredag 19. juli går det buss fra stevneområdet t/r Jektefartsmuseet:

Fra sentrumFra Jektefartsmuseet
12:0012:15
12:3012:45
13:0013:15
13:30Pause
PausePause
Pause14:30
14:4515:00
15:1515:30
15:4516:00
16:4516:30

Nordlandsbåten – en felles kulturarv
Stevneområdet

Utstillingen består av ni bilder som er plassert i stevneområdet. De er store, fra 100×267 cm til 100×67 cm og er basert på foredraget: Samisk båtbyggertradisjon
som Mariann Mathisen og Arne-Terje Sæther holder på fredag i Litteratursalen – Stormen Bibliotek.


Sjøfuglarkivet på heimvei

Åpning fredag 19. juli kl 09.30Beddingen
Sang av Johanne Olsen.
Åpning v/Hanne Seljesæter – «Hvorfor er EA med på Forbundet KYSTENs Landsstevne»

Samtale mellom Olaug Olsen og Vibeke Steinsholm om det å drive med ærfuglrøkt i dag i Givaæ og Vega Øyan. — Gleder og utfordringer som fuglvokter i et modernisert samfunn.
Brev til EA – Olaug Olsen.

Dette arkivet, som består av tusener av foto, intervjuer, transkripsjoner og skisser, ble laget av historiker Håvard Dahl Brattrein etter at han og fem andre forskere besøkte kyst-samfunn i Nord-Norge hvor de dokumenterte egg og dun sanking, ærfugl-røkt og også jakt og fangst av sjøfugler.
Utstillingen har og som mål å sette søkelys og perspektiv på dagens utfordrende situasjon for både folk og sjøfugler langs kysten. Vi ønsker å skape stolthet og tilhørighet rundt det å tilhøre en gammel kystkultur knytta til sanking, høsting og gjensidighet i forholdet mellom folk, fugler og natur.
I Sjøfuglarkivet på heimvei inviterer vi også til verksteder for barn og unge rundt sjøfugllivet før og no. Det blir og en åpen formidling og dialog for alle som er interessert på de stedene som besøkes.  

Utstillinga Sjøfuglarkivet på heimvei er utvikla og designa av fuglevokter og kunstner Vibeke Steinsholm/ Vega og arkitekt Magnus Vågan/ Brønnøysund.

Presentasjon og utstilling av 1700 talls jekt – rekonstruksjon som skalamodell 1:3

Båtbygger Kai Linde har sammen med Jektefartsmuseet tatt initiativ til å rekonstruere en 1700 talls jekt med utgangspunkt i Skrovamodellen som henger i Jektefartsmuseet.
Arkeologiske båtfunn blir ofte rekonstruert med hjelp av pappmodeller. Kai Linde vil heller bygge i småbåtstørrelse med de materialdimensjoner som han er vant å bygge med.

Modellen på ca 13 fots lengde skal senere tjene som diskusjonsgrunnlag i seminarer og workshop med båtbyggere, arkeologer, historikere og museumsfolk for å komme fram til en fullskala Jektetegning.
Modellen blir stilt ut på stevneområdet.

Kai Linde

Kai Linde er trebåtbygger og har hatt verksted på Rognan siden 1992. Han har bygd 130 båter, for det meste Nordlandsbåter. Han har voks opp i en seilerfamilie og har holdt på med båt hele livet. Han har engasjert seg for å bevare Saltdals omdømme som båtbyggersted, ikke bare ved av å bygge båter og utdanne lærlinger, men også som initiativtaker til Trebåtdagene, Nordlandsbåt-Femmila og dokumentasjon av Saltdals båtbyggerhistorie som er utgitt i boka «Tjærelukt og hammerslag». Han har holdt mange seilkurs og tatt initiativ til årlige småbåtseminar og Bodøregatta i kystlaget Salta samt storbåtregattaen «Skotpeisingen». Han pleier å være aktiv deltaker på Kystens råseilseminarer. Nå har han dratt i gang et prosjekt for å rekonstruere en 1700 talls jekt sammen med Jektefartsmuseet


Fotoutstilling – Tverlandet Fotoklubb tolker viser av Halvdan Sivertsen

Tverlandet Fotoklubb har i flere år hatt fotoutstilling på Tverlandet. Men denne gang har fotoklubben jobbet med en utstilling av bilder, der hver enkelt fotograf har valgt sanger som de tolker på sin egen måte gjennom rene fotografi og kompositter. Denne blir hengende oppe i Molostua under hele Kyststevnet.

Bilder fra tidligere utstillinger: